Nadační fond Josefa Nováka
Nadační fond Josefa Nováka byl založen v roce 2016 rodinou Bartoň Dobenínových za účelem komplexní podpory seniorů. V současné době se nadační fond zaměřuje lokálně za zbraslavské seniory. Cílem je dosáhnout hmotné i nehmotné pomoci přispívající k zlepšení především zdravotních a sociálních podmínek seniorů v naší zemi.
  • Ctíme a respektujeme seniory, jelikož mají stejná práva jako každý člen naší společnosti.
  • Věříme, že by se senioři neměli ocitnout na okraji společnosti.
  • Podporujeme aktivní začlenění seniorů do společnosti a jejich osobní rozvoj.
  • Senioři mají právo na důstojnou zdravotní péči bez bolesti a utrpení.
  • Je potřeba přiblížit téma stáří a umírání širší veřejnosti.
  • Umírání je nedílnou součástí života a nebojíme se o tom mluvit.

Vice na stránkách fondu: www.nfjosefanovaka.cz